Stine Lundbak

Beskæftigelse: Psykolog
Kolibrivej 5,  4040 Jyllinge

Idet unge har en særlig plads i mit hjerte, og jeg mener, at deres identitetsdannelse har en vigtig plads i vores samfund, var det en stor glæde, da Skovbo inviterede mig ind i sin bestyrelse.

Skolen formår at skabe rum og plads for unges trivsel og faglige udvikling – og mest af alt de unges forankring i deres identitet. Med rummelighed, omsorg og respekt for et menneskets dannelsesproces skaber Skovbo efterskole relevante og fordelagtige rammer for unges mulighed for at blive den bedste udgave af dem selv.

Jeg har haft min største søn to år på Skovbo, og regner ikke med at det bliver den sidste af vores 3 børn, som vælger Skovbo efterskole. Efterskolens gæstfrihed overfor hele familien har gjort at begge de to mindre søskende kender skolen og lærerne godt.

I mit professionelle virke er jeg leder af PPR i Rudersdal. Med mine kompetencer som familiemor, og kompetencer som psykolog og leder, ønsker jeg at bidrage ind i bestyrelsen med.

Vores familie er aktivt deltagende i Københavns frikirke, og har Guds kærlighed og nåde til os som fundament.

Peter Toldam (næstformand)

Michel Van Der Linden