Teater som dannelse

Kan du lide at arbejde med teater, roller og ønsker du at dygtiggøre dig? Har du lyst til at lære/kunne mere og få udviklet dine sociale og personlige kompetencer?

På 'Teater som dannelse' – dykker vi længere ned i skuespillerens redskaber og arbejder mere i dybden med teaterarbejdet som skuespiller og iscenesætter. Vi vil vægte fordybelse frem for det mere performative, så du skal være klar til at arbejde koncentreret -  uden at det bliver kedeligt af den grund! 

Faget Teater som Dannelse er et 10. klassefag. Det er et selvstændigt fag, men placeret samtidig med 10. klassefaget Dannelse og demokrati - 4 timer om onsdagen.

Faget henvender sig til elever, som har en interesse i at arbejde med teater som både et undersøgelsesfelt (hvordan bliver vi klogere på…) og en udtryksform (at sætte på scenen).

10. klasse-elever, som også har teaterspor om mandagen, vil kunne få 8 timers teater om ugen. Samtidig oplever vi tit at dygtige musikelever, også er dygtige teaterelever, så med dette nye fag, får musikelever også muligheden for at få teater på skemaet.

Et fordybelsesfag

Faget er et fordybelsesfag – vi bruger teatrets greb til at undersøge og blive klogere på noget, med dannelsesperspektivet som fundament.

Grundtonen i dannelse er, at man dannes ved at blive en del af noget større, og her bliver det udtrykt gennem dét forpligtende arbejdsfællesskab teater er.

Mulige indholds-elementer:

  • Kreativitet, leg, humor og innovation.
  • Forumteater - I Teater som Dannelse vil vi arbejde med Forumteaterets metoder til indlevelse og forståelse
  • Dramatik – læsning af tekst/readings, arbejde med at skrive egne tekster
  • Karakterarbejde og rolleopbygning
  • Monolog arbejde – unge skriver om liv
  • Instruktion og iscenesættelse – Når tekst bliver levende på scenen
  • Oplæg og arbejde med dannelsesbegreber, teorier og teaterhistorie.   

Teater bliver i faget og gennem denne arbejdsform således en måde at forstå verden og sig selv på.

Vi arbejder ligesom på teatersporet også med det fysiske teater og den fysiske skuespillers relation til de andre på scenen er vigtig. Så faget rummer en række samarbejdsøvelser og forståelse af vigtigheden af at være en del af en gruppe.  

Faget er et nyt fag på Skovbo Efterskole og undervisningen varetages og udvikles af Anja og Sune.

Sune har gennem mange år har arbejdet som instruktør, skuespiller og tekstforfatter.