Boglig- og prøveforberedende undervisning i 9. og 10. klasse


9. klasse

I 9. klasse er der stor fagtrængsel pga. at skoleforløbet skal afsluttes med Prøver i 9. klasse (FP9).

For at tage Folkeskolens 9. klasses prøver (FP9) skal du have følgende fag:

Fag Ugentlige lektioner Lektioner i alt
Dansk 7 210
Matematik 5 150
Engelsk 3 90
Historie 1 30
Samfundsfag 2 60
Kristendom 1 30
Fysik/kemi 4 120
Biologi 1 30
Geografi 1 30
Projektopgaveuge
Idrætsuge
Tysk eller fransk 3 90

Hvis du efterfølgende skal tage en gymnasial uddannelse skal du endvidere have et 2. fremmedsprog. Det betyder, at du enten skal have tysk eller fransk.

Samlet giver ovenstående på 25 / 28 ugentlige lektioner.

10. klasse

I 10. klasse er der mindre fagtrængsel. Her skal du have følgende fag for at kunne tage Folkeskolens 10. klasses prøve (FP10):

Fag Ugentlige lektioner Lektioner i alt
Dansk 6 180
Matematik 4 120
Engelsk 4 120

Her er der endvidere også mulighed for at holde tysk, fransk og fysik ved lige og udvikle det ved at til vælge disse fag.

Fag Ugentlige lektioner Lektioner i alt
Tysk eller fransk 3 90
Fysik 3 90

Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO-opgave)

Samlet giver dette mellem 14 / 17 / 20 ugentlige lektioner.

Niveaudeling

I fagene dansk, matematik og engelsk læses undervisningen af lærerteams og undervisningen er niveaudelt. På de høje niveauer er der mange elever på holdene, og på de lave niveauer er der færre elever på holdene. Det er de samme prøver eleverne går op til. Det laveste niveau (plusholdet) er på max 10 elever, og undervisningen er tilrettelagt unge med særlige behov.
Niveaudelingen gør, at vi bedre kan fordele lærerressourcerne, så alle elever får det bedste udbytte af undervisningen.
På valgfagssedlen, der udfyldes i forbindelse med ”dag for nye elever” angiver eleven et niveau, og når skoleåret starter foretages den endelige niveaudeling af fagets lærerteam.