Skolearbejdet

Skovbo Efterskole er først og fremmest en skole, hvor vi danner og uddanner vores elever. Der sker rigtig mange ting, og det sociale liv pulserer hele tiden.
Det kan tage meget energi.

I de boglige fag værner vi meget om vores undervisning. Det er vigtigt, at du kommer til tiden, er velforberedt og har lavet dine lektier.
Vi har mange steder i huset, hvor der er ro til at lave lektier, bl.a. er klasseværelserne altid åbne.

På systemet VIGGO kommunikerer lærerne de lektier, der skal laves, og vi appellerer så til elevernes ansvarlighed.

Lektier

Tre gange om ugen fra kl. 18.15 - 19.15 har eleven lektietime. Her skal man være i et klasselokale og arbejde med sine boglige lektier.

Som elev vælger man enten et stille klasselokale eller et klasselokale med mulighed for dialog.

Lektietimen er det tidspunkt, hvor man kan få taget fat på nogle af sine lektier. Det er ikke sikkert, at man kan nå at lave alle lektierne i lektietimen, så må man finde andre tidspunkter.

IT-faciliteter

Du skal have din egen bærbare computer med på skolen. Du behøver ikke købe den dyreste, man kan få udmærkede computere til ca. 3000 kr.

Skolen har billedbehandlingscomputere og gode printerfacilliter. Omkring IT har vi valgt at prioritere computere til multimedie og videoredigering fremfor en række stationære computere til eleverne. Dette skyldes, at næsten alle elever har deres egen bærbare computer med.

Der er installeret trådløst netværk på skolen, og vi har en højhastighedslinje ind i huset. Der er visse regler forbundet med brug af det trådløse netværk, og eleverne skal underskrive en kontrakt. 

Du må ikke have en stationær computer med.

Til terminsprøver og skriftlige prøver skal du bruge computer. Skolen stiller ikke computere til rådighed. Det er derfor elevernes egne computere, der bruges til prøverne.

Omkring computer og IT-teknologi har vi en løbende dialog med vores elevgruppe om regler ved brug af denne teknologi. Det er f.eks. ikke hensigtsmæssigt, at man bruger mange timer på spil og film.