Rammer og rum

I et stort fællesskab, som en efterskole, er det vigtigt med nogle fælles rammer.
Vi har nogle rammer på Skovbo, der ikke kan fraviges:
Hash, alkohol og andre rusmidler tolereres ikke. Indtagelse og opbevaring af disse ting kan medføre afbrydelse af dit skoleophold. 
Vi lægger også stor vægt på at være et mobbefrit miljø. Gentagen mobning kan ligeledes medføre hjemsendelse.

Vi sender kun elever hjem, når vi ikke tror på det videre samarbejde. En hjemsendelse er en ulykkelig situation for begge parter - både eleven og skolen.