Bestyrelse og repræsentantskab

 
 

Bestyrelse

Repræsentantskab

Det er Apostolsk Kirke i Danmark, der er bagland for Skovbo Efterskole. Det betyder, at Apostolsk kirkes menigheder vælger repræsentanter til Skovbo Efterskoles repræsentantskab.

Man behøver ikke at være medlem af Apostolsk at blive valgt til repræsentantskabet. Der er mange menigheder, der vælger repræsentanter fra andre frikirkesammenhænge og folkekirkesammenhænge.

Det betyder, at vi har et meget bredt sammensat repræsentantskab af folk, der interesser sig for Skovbo Efterskoles virke og udvikling.

Hvert år afholder vi generalforsamling i april måned. Her godkendes regnskabet, og der vælges bestyrelsesmedlemmer. Det er altid elever fra faget "dannelse og demokrati”, der er ordstyrere ved generalforsamlingen, og vi har tradition for, at alle medarbejdere og en gruppe elever er med til generalforsamlingen uden stemmeret. 

 

Du kan finde skolens vedtægter og liste over repræsentantskabet her