Vilkår for webtilmelding på skovboefterskole.dk

Optagelsesprocedure

Skolen sender en bekræftigelse når ansøgningen er modtaget.
Umiddelbart efter modtagelsen af ansøgningen, tager skolen kontakt til eleven og aftaler en tid til samtale.
Samtalen gennemføres, og efter samtalen reagerer eleven tilbage, hvis eleven fortsat ønsker at gå på Skovbo Efterskole.
Herefter skal der indbetales et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500.

Dette gebyr refunderes ikke ved senere afmelding.

Når skolen har modtaget gebyret, kan du betragte dig som optaget på skolens elevliste.
Vi sender en bekræftiglese på at gebyret er modtaget, og at eleven er optaget. 

Samtykke

Når en elev ansøger om optagelse på skolen, indsamler vi de i webformularens indtastede oplysninger.

Vi skal også bruge CPR-nr. af hensyn til indberetning til Undervisningsministeriet i forbindelse med tilskud og elevstøtte, samt Danmarks Statistik i forbindelse med lovpligtig uddannelsesstatistik.