Musik på Skovbo Efterskole

 

Om musik

I de senere år er der flere og flere elever, der søger optagelse på Skovbo pga. vores musiklinjers høje niveau.

For at kunne blive dygtigere til musik er det vigtigt, at de elever der skal arbejde sammen har nogenlunde samme niveau og motivation.

På Skovbo har vi to musiklinjer: Musiklinje 2 og musiklinje 1. Musiklinje 1 og 2  ligger begge som spor, mandag formiddag. 

Læs mere om de enkelte musiklinjer efter videoen, der omhandler musiklivet på Skovbo 👇🏻

 
 

Musiklinje 2

musiklinje 2 tillader vi os at være ambitiøse. Det betyder, at der er optagelsesprøve. De elever, der ønsker musik på et lavere niveau har mulighed for at vælge musiklinje 1. Til optagelsesprøven skal eleven fremføre et stykke musik på sit hovedinstrument (sang, klaver, guitar osv.). Derefter vil der være en samtale med musiklærerne, hvor der vil indgå et par spørgsmål. Målet med prøven er at få et indblik i, hvor eleven befinder sig musikalsk. 

Hvis du bliver optaget på denne linjeskal du deltage i følgende:

  • 4 timers sporundervisning (Det betyder, at du ikke kan vælge nogen andre spor)

  • 2 timers bandundervisning (Linje 2 deles i tre bands)

  • 2 timer korundervisning

  • 20 gange á 25 min. soloinstrumentalundervisning

  • 20 gange á 25 min solosangundervisning

Musiklinje 1

Musiklinje 1 er en mulighed, hvis du ikke bliver optaget på musiklinje 2 eller hvis du bare vil have musik på et lidt lavere niveau. 

Hvis du går på musiklinje 1 skal du deltage i følgende:

  • 4 timers musiklinjeundervisning (spor)

Udover musiklinje 1 har du mulighed for at vælge

  • 2 timers korundervisning

  • 2 timers bandundervisning

  • 20 gange á 25 min. soloinstrumentalundervisning

  • 20 gange á 25 min solosangundervisning

Instrumentalundervisningen er gratis på Skovbo. Det er en stor udgift for skolen og vi forventer derfor meget seriøsitet af vores musikelever.

Læreren fører journal over dit fremmøde og din forberedelse til undervisningen. Hvis undervisningen bliver aflyst pga. af lærerens sygdom/kursus, så får du din lektion på et andet tidspunkt. Hvis du selv er syg eller fraværende, får du ikke timen på et andet tidspunkt.

Fælles for begge linjer

På alle Skovbos musiklinjer forsøger vi at styrke elevens kreative processer og færdigheder i arbejdet med musik og vi brænderfor at udvikle elevernes kreativitet gennem musikken.

Skolen har for et nogle år sideninvesteret i nye lokaler, instrumenter, PA og lydstudier. Dette danner rammerne om et kanon musikliv. Her er plads til at øve, udvikle sig og prøve kræfter med mange sider af musikken. 

Sammen med et hold musiklærere, der ønsker at se eleverne nå så langt som muligt, giver det et fantastisk udgangspunkt for et musikalsk år på Skovbo. 

På musiklinjerne er der fagelementer, som kører hele året: Musikteori, lydstudie og indspilningsteknik, sammenspil og kor. Udover disse elementer, vil vi arbejde med: arrangement analyse - og teknik, musikhistorie, hørelære, musikæstetik og sangskrivning.

Vi vil derudover bestræbe os på at møde musikken i kulturen, ved at tage til koncerter og andre ekskursioner. Derudover vil vi også selv holde koncerter med musiklinjerne.

Skovbos musiklinjer kan være en god forberedelse til optagelse på MGK.

Musik fra Skovbo

Igennem en lang årrække har vi holdt et højt musisk niveau og det er bl.a. derfor elever vælger os. Elever som ønsker at blive bedre til at spille musik, eller har en drøm om at gøre det på den store scene.

Det er derfor ikke så underligt at man begynder at kunne spotte nye artister, der tidligere har været elev på Skovbo. Tag for eksempel Maximillian, KOPS, eller indie-darlingen 'Schultz and forever'.

Men vi har ikke kun haft gode sangere, vi har også haft dygtige musikere, som nu spiller sammen med fx ANYA. Vi har også elever, der nu skriver sange for store danske artister og producerer musik og når man lægger alle de numre i en playliste, så fylder det efterhånden en del. På playlisten kan du også lytte til hvad nuværende elever har produceret. God lytning 🎶