Pædagogisk linje

Skovbo Efterskoles pædagogiske linje og hovedsigte med undervisning og samvær.

At undre sig

Skovbo Efterskole er en skole for teenagere i alderen 14 – 18 år.
På Skovbo er der en pædagogisk hovedstrøm i alt, hvad vi laver. Denne hovedstrøm er, at vi sammen med vores unge er på rejse gennem livet. På en lang række eksistentielle områder ønsker vi ikke at stille med en række færdige svar og er bevidste om, at både elever og medarbejdere kan forandres gennem refleksion og dialog.

Der er noget, der er større end os selv

En anden hovedstrøm er, at vi arbejder ud fra den forudsætning, at der er noget, der er større end os selv. Vi beskæftiger os med den store historie: En skabende Gud - der blev menneske og dermed skabte kontakt mellem Gud og mennesket.
Vi befinder os i spændingsfeltet mellem tro og videnskab. Det betyder, at vi i naturvidenskab arbejder med det naturvidenskabelige verdensbillede som kontekst, herunder udviklingslæren og naturvidenskabens uafsluttede natur. 
Vi ønsker ved dialog og oplysning at være en modkultur til religiøs, videnskabelig og politisk fundamentalisme.

Man lærer af mange ting

På Skovbo prioriterer vi undervisningen og samværet højt. Det betyder, at vi synes, at praktiske opgaver som rengøring, madlavning, fritidsarrangementer er lige så vigtige som elevens undervisning i de boglige fag.
Vi prioriterer, at den unge lærer at agere ansvarligt i vores undervisnings- og samværsmiljø. 

Man udvikler sig bedst sammen med andre

Skovbo efterskole er et fællesskab af mennesker. Vi er optaget af, at vi hænger sammen som mennesker og ikke bare er ensomme satellitter, der farer af sted gennem verdensrummet.
Filosoffen Martin Buber har sagt, der eksisterer ikke et jeg – uden et du. Vi søger at bibringe vores unge kompetencer til agere i et socialt fællesskab, og vi vil gerne være en modkultur til en entydig individualisme.
Grundlæggende mener vi, at den unge bedst tilegner sig demokratisk dannelse og livsoplysning i samspil med andre.