Økonomi

I skoleåret 2020/21 koster det 2.375 kr. pr. uge at gå på Skovbo Efterskole.

Det vil sige, at det koster 42 * 2.375 = 99.750 kr., vel at mærke før statsstøtten bliver fratrukket. Yderlig betales et tilmeldingsgebyr på 1.500 kr. Dette gebyr bliver ikke tilbagebetalt.

Den samlede forældrebetaling skal betales i 12 rater. Første gang 1. juli 2020 og sidste gang 1. juni 2021.

Der ydes statsstøtte til forældrebetalingen og dette tilskud er bestemt af forældrenes indtægt.

Det er husstandsindtægten, hvor eleven bor, der er bestemmende for statsstøtten.

I prisen er inkluderet alle ekskursioner (bl.a. skilejrskole), materialer, ture og undervisningsmaterialer for et almindeligt efterskoleophold.

Betaling

Vi vil gerne have, at betalingen foregår gennem betalingsservice. Hvis det ikke er muligt skal betalingen foretages til skolens bank:

Merkur Andelskasse
Registreringsnummer: 8401
Kontonummer: 1016916

Ved for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 1% pr. måned.

 

Afbrydelse af opholdet

Ønsker eleven at afbryde opholdet, skal der betales et afbrydelsesgebyr på 6.000 kr.

Der afregnes fra den uge eleven holder op. Ønsker skolen at afbryde opholdet, er der ikke gebyr.

Udfyldelse af papirer vedr. statsstøtte m.m.

I forbindelse med optagelsessamtaler modtages et skema. Dette skal underskrives og returneres til skolen. På dette grundlag kan skolen søge statsstøtte til eleven. Allerede ved ”Dag for nye elever” i april/maj måned kan raterne udmeldes til forældrene.

Hvad skal vi betale om måneden?

I nedenstående tabel kan der i tredje kolonne aflæses den månedlige rate beregnet ud fra husstandsindkomsten minus 35.335 pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Individuel støtte

Alle efterskoler får hvert år tildelt en pulje til at give ekstra støtte til elever med særlig vanskelige vilkår. Denne pulje bruger vi på Skovbo til at give tilskud til forældrebetalingen for familier, vi vurderer har særligt vanskelige økonomiske vilkår.

Teamrejser

Vi har fire rejsetilbud. TeamALP, TeamDIVING, TeamUBUNTU og TeamINDIA.
Det er vigtigt for os at pointere, at man sagtens kan have et godt og udbytterigt efterskoleophold uden at deltage på et at disse teams. Der sker mange andre ting, og det er kun ca. halvdelen af vores elever, der er med på disse rejser.

Rejserne koster ekstra og prisen er differentieret for de forskellige rejser. Den ekstra pris er baseret på den reelle ekstraudgift til de forskellige tilbud. 

Nedenfor er angivet prisen for rejserne, der betales i 3 rater.

Det ideelle deltagerantal til de forskellige teams er 14. Tilmeldingen foregår via et link, som sendes til kommende elever i april.