Forældrekonsultation

Du bedes indtaste elevens fulde navn. Forældre, der bor hver for sig, bør være opmærksomme på at finde en fælles tid.
Hvilke datoer kan du/I? *
Vælg gerne begge dage, hvis det er muligt for dig/Jer.
Hvilke tidspunker kan du/I? *
Vælg gerne begge tidspunkter, hvis det er muligt for dig/Jer.