Inklusion

For os handler inklusion om det gode fællesskab, hvor vi alle på trods af  - og med vores forskelligheder bidrager til et godt, trygt, inspirerende og lærerigt miljø. 

Skovbo Efterskole er en almen boglig efterskole, men vi optager årligt ca. 6-12 elever med særlige behov. Særlige behov kan fx være koncentrations- og opmærksomhedsforstyrrelser (fx ADHD) eller autismespektrum forstyrrelser. 

Vi er ikke en specialefterskole, men vi har nogle tilbud og tiltag til unge med særlige behov, således de kan deltage i efterskolefællesskabet og afslutte med Folkeskolens prøver (FP9 og FP10).

Det er afgørende, at den unge har evnerne til at tage afgangsprøven dvs. er nogenlunde fagligt alderssvarende. Vores erfaring er også, at den unge bør være modenhedsmæssigt aldersvarende for at trives og lykkes godt med sit efterskoleophold. 

Optagelsesprodedure

Vi har mange ansøgere af unge med særlige behov, så det er vigtigt, at I er ude i god tid, gerne to år før optagelse, da vi har et begrænset antal pladser.  

Optagelsen sker gennem et besøg på skolen og én til to optagelsessamtaler med vores inklusionsvejleder. Derudover har vi behov for en aktuel skoleudtalelse og en PPR-udtalelse. Dette skal bruges til vurdering og ansøgning af mængden af støtte (over eller under 9 timer)

Det letter optagelsesproceduren, hvis I inden optagelsessamtalen orienterer om den unges vanskeligheder. Dette noteres gerne i optagelsesblanketten. Desuden bedes I inden optagelsessamtalen sende en mere detaljeret uddybning inkl. elevplaner, tidligere udtalelser fra PPR mm. til inklusionsvejleder Britt Korsgård, bk@skovboefterskole.dk

Vores fokus er den unge, og vi ønsker at han/hun skal udvikles og lykkes. På baggrund af mange års erfaring med unge med særlige behov på Skovbo Efterskole samt en faglig/pædagogisk viden vurderer vi - ud fra oplysninger og samtale, hvorvidt vi kan være et skoletilbud for den unge.   
Yderlig er det vigtigt, at den unge gerne vil gå på efterskolen og vil fællesskabet, da motivation hos den unge er afgørende. 

VI KAN TILBYDE

Som ung med særlig behov deltager man i efterskolelivet på lige fod med alle de andre elever. 

De ekstra tiltag, vi kan tilbyde, er følgende:

  • Deltagelse i +hold i dansk, matematik og dansk dvs. hold med max 10 elever, hvor undervisningen er særligt tilrettelagt, men målet er FP9 eller FP10. I tilfælde af behov og klassestørrelse kan vi tilføre en ressourcelærer til fagene i stedet for at oprette et +hold. Her vil eleven følge klasseundervisningen, men have mulighed for ekstra støtte i klassen samt periodisk at arbejde særskilt enkelt eller i små grupper. 
  • Ugentlig samtale med en struktur-/samtalelærer samt evt. fokus på lektielæsning
  • Ekstra støtte i forbindelse med mere ustrukturerede arrangementer fx projektopgave, OSO, prøveforberedelse.
  • Medicinhåndtering