Samvær og dannelsesfag

“Skolen skal give eleverne det de forventer at få - og det de ikke troede de kunne få.”
— Niels Hausgaard

Et efterskoleophold er meget mere end boglige fag, der afsluttende aflægges prøve i. Det er et 24/7 dannelsesophold, hvor vi oplever, at der sker en meget stor udvikling med vores elever.

Morgenløb

- for alle

Mandag til torsdag starter dagen med 2,8 km. morgenløb/gåtur. Det gør noget godt ved krop og sjæl (og indlæring) at komme ud i den friske luft hver morgen.

Andagt

- for alle

Tirsdag til torsdag har vi andagt fra kl. 10.00 - 10.30 i vores musikhus. Disse samlinger bærer præg af, at kristendom fylder meget på vores skole. Nogle dage synger vi salmer og sange sammen, andre dage har vi lovsang - en moderne kristen sangtradition med rytmisk musik. Her er det som regel elevernes egne lovsangsbands, der står for musikken. Ud over sang er der snak om kristendom og bøn ved disse samlinger.

Ugens afslutning

- for alle

Ugen afsluttes altid med fællestime. Denne time bruges til dialog om forskellige ting vedr. skolen. Forskellige problemstillinger tages op og drøftes. I timen synger vi også sammen og lærer en række danske sange at kende. Det er dannende at synge sammen- man holder tempoet og hører efter de andre og sammen skabes en fælles oplevelse. Endelig sluttes fællestimen med en kort tanke til refleksion.

Timen slutter kl. 15.30 og herefter har eleverne fri. Hvis I som forældre kommer og henter eleven op til weekenden, så tag en kop kaffe i automaten på spisesalen og vær med til ugens afslutning i Diamanten.

Familiegruppetimen og familiegruppelæreren

- for alle

Hver lærer har en familiegruppe på 9-10 elever. Vi fordeler grupperne jævnt, så grupperne består af drenge, piger samt 9. & 10. klasseelever. Vi har 12 familiegrupper på skolen. Familiegrupperne hægtes sammen to og to i venskabsgrupper og laver nogle gange arrangementer sammen. Endvidere sidder familiegrupperne sammen og spiser middagsmad. De forskellige rengøringsopgaver er også organiseret omkring familiegrupperne.

Hver uge mødes familiegruppelæreren med sin gruppe og bruger ca. 30 min. sammen med gruppen. Herefter er der sat tid af til, at læreren kan have individuelle samtaler med ca. to elever. Det er familiegruppelæreren, der har hovedkontakten til hjemmet.

Rengøring og job

- for alle

Op til weekenden gør vi altid fællesarealer og værelser grundigt rent, således det er rart at være på Skovbo. Vi gør også rent i det daglige. Her har familiegrupperne ansvaret på skift. 

Lektietime

- for alle

Mandag til torsdag er der lektietime fra kl. 18.15 - 19.15. I denne time skal du være i et klasseværelse og lave lektier. Vi har lagt de store opgaver ud på VIGGO, så der er altid noget at gå i gang med.

Rejselinjer

Vi har fire rejselinjer. De inkluderer alle et 2 timers ugentligt valgfag og en rejse omkring uge 6 og 7. Pga. rejsen er der ekstra betaling for disse linjer. Prisen er sat meget lavt i.f.t. hvad man reelt får for pengene. Da rejserne ikke er lige dyre, er priserne også forskellige.

Alle rejselinjerne er bygget op omkring teams, og det at lære at fungere i et team er en væsentlig del af rejselinjernes formål. Samtidig er det vigtigt for os, at man på rejselinjerne oplever noget, man ellers ikke havde mulighed for at opleve.

Læs mere om rejselinjerne: TeamALP - TeamDIVING - TeamUBUNTU - TeamINDIA

Dannelse og demokrati

- for 10. klasse

I 9. klasse læses de humanistiske fag samfundsfag, historie og kristendom. Disse fag er ikke et krav i 10. klasse, men de rummes i stedet i det tværfaglige fag Dannelse og Demokrati – i daglig tale D&D. Faget er et 6-lektioners fag og indeholder flere elementer.

 1. Sang
  Her arbejdes i ½ lektion med at synge fællessang og læres Skovbos ”sangkanon” at kende.

 2. Nyheder
  Her arbejdes ½ lektion med aktuelle nyheder. De gennemgås og debatteres.

 3. Litteratur
  Efter et kort oplæg arbejdes her med at læse forskellig små stykker. Her vil vi gerne give eleverne lyst til at læse og forholde sig til en række små stykker litteratur. Stykkerne vælges med baggrund i vores værdimæssige baggrund og eleverne kommer til at stifte bekendtskab med : Desmond Tutu, Mandela, Martin Luther King, Svend Brinkmann og mange flere. Faget varer 1 lektion.

 4. Workshops
  I de sidste 4 lektioner arbejdes der i forskellige retninger som kan indeholde: Projekter, samfunds-, kristendoms- og historiefaglige emner - men også teater og sport. Nedenfor er angivet nogle eksempler:

GØR EN FORSKEL

Vi kommer til at arbejde med ideudvikling og iværksætteri, med primært fokus på fælleskab, medborgerskab og ”verden omkring os”. Vil du gerne være med til at tage ansvar og sætte aftryk i fælleskabet omkring dig.

Pandoras Æske

I Pandoras Æske arbejder vi med fortid, nutid og fremtid. Der er sket en masse dårlige, gode, markante og væsentlige begivenheder inden vi blev født, og det har selvfølgelig en påvirkning på hvem vi er i dag, men samtidig har vi mulighed for at ændre os og den verden vi interagerer i. I Pandoras Æske arbejder vi med "Hvor kommer du fra?", "Hvem er du?" og "Hvor er du på vej hen?".

Sport som dannelse

I 'Sport som dannelse' vil du opleve teori og praktisk udfoldelse og blive bedre til at samarbejde. Vi vil undersøge hvad disciplin og vedholdenhed kan gøre og arbejde hen imod et triatlonløb. Vi vil også få gæster, som har baggrund i professionel idræt, der kan fortælle om sejre og fede oplevelser, men også de ofre det har krævet, og som man ikke lige ser ved første øjekast.

Indenfor hver retning i D&D er undervisningens målsætning:

 • at eleverne opnår viden om samfundet og dets historiske forandringer

 • at forberede eleverne til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse.

 • at eleverne udvikler kompetencer, kritisk sans og et personligt tilegnet værdigrundlag, der gør det muligt for dem at deltage kvalificeret og engageret i samfundsudviklingen.

 • at bidrage til, at eleverne forstår sig selv og andre som en del af samfundet, som de både påvirker og påvirkes af, og at de forstår hverdagslivet i et samfundsmæssigt og historisk perspektiv.

 • at bidrage til, at eleverne kender, og i praksis respekterer, samfundets demokratiske spilleregler og grundværdier.

Endvidere indeholder faget D&D, OSO (Obligatorisk selvvalgt opgave), sexualundervisning og forskellige foredrag. Herudover henvises til faget indholdsplan.