Skemaer

Der er mulighed for yderligere information ved nogle af de andre faner. Endelig kan du gå rigtig i dybden ved at læse indholdsplanen ved at klikke her. På nedenstående skemaer kan du se en simplificeret udgave af Skovbos dagsprogram, men du kan også finde en mere detaljeret oversigt her

 
 


Dagsprogram
Undervisning og samvær
Niveaudelt undervisning
Klassetrin
Dansk
Matematik
Engelsk
Anden boglig undervisning
Tysk eller fransk
Fysik/kemi
Biologi
Geografi
Historie
Samfundsfag
Kristendom
Dannelse & demokrati
Andagt
Ugens afslutning
Linjer, spor & valgfag
Sporlektioner
Valgfagslektioner
Rejselinjer
Pædagogisk tilrettelagt samvær
Morgenmotion
Lektietime/rengøring
Fællesrengøring
Værelsesrengøring
Familietime
Afsluttende prøver
Klassetrin9. klasse10. klasse
Dansk
Skriftlig fremstillingFP9FP10
Læsning & retstavningFP9
Mundtlig danskFP9FP10
Matematik
ProblemregningFP9FP10
FærdighedsregningFP9
Mundtlig matematikFP9 (udtræk)FP10
Engelsk
Skriftlig engelskFP9FP10
Mundtlig engelskFP9 (udtræk)FP10
2. fremmedsprog
Skriftlig tysk/franskFP9 (udtræk)FP10
Mundtlig tysk/franskFP9 (udtræk)FP10
Anden boglig undervisning
Fysik/kemiFP9 (udtræk)FP10
BiologiFP9 (udtræk)
GeografiFP9 (udtræk)
Naturfaglig prøveFP9
IdrætFP9 (udtræk)
HistorieFP9 (udtræk)
SamfundsfagFP9 (udtræk)
KristendomFP9 (udtræk)