UU-vejledning

I løbet af skoleåret har eleverne to skemalagte vejledende samtaler. Den første samtale afvikles i første halvdel af året; den anden samtale er i forbindelse med valg af ungdomsuddannelse og/eller ansøgning om optagelse.

Alle elever har mulighed for at aftale ekstra tid til samtale med vejlederen alt efter behov i løbet af skoleåret. Vejlederindsatsen fokuserer i særlig grad på de elever, som i særlig grad har behov for vejledning. Elever der måtte ønske vejledning udover skolens tilbud henvises til deres hjemlige UUV-center (Ungdoms-, uddannelses- og vejledningscenter).

Elever i 9. klasse kan efter eget ønske komme i erhvervspraktik i uge 8.

Uddannelsesbog og tilmelding til ungdomsuddannelserne

Uddannelsesbogen er elevernes redskab til at vurdere deres muligheder og navigere mellem uddannelsestilbud. På denne baggrund udfærdiges uddannelsesplanen i slutningen af skoleåret; denne vedlægges ansøgningerne om optagelse til ungdomsuddannelse.

Brobygning

Brobygning tilbydes alle 10. klasses elever med typisk en periode på en erhvervsskole og en periode på en gymnasial uddannelse.

Både brobygning og erhvervspraktik arrangeres i samarbejde med UU-Køge (Ungdoms- og uddannelsescenter).